Kézdiszárazpatak

honlapja

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése


Jelen

Email Nyomtat


altA  jelenA 640 lelket számláló székely faluban az utóbbi években egészséges közösségi élet kezd kibontakozni.


2006. március 14-én a nemzeti ünnepen Bodó Imre esperes úr felszenteli Kézdiszárazpatak címerét és zászlóját és ünnepélyes keretek között testvérkapcsolati szerződést köt Kézdiszárazpatak a magyarországi Piliscsabával.
2006. október 7-én a kultúrotthon (a hajdani Pótsa-kúria) előterében a falu szobrot állít Márton Áron emlékére. Az ünnepségen nm. Tamás József püspök úr leplezi le az egészalakos szobrot.

Az ünnep alkalmával a Kézdiszenléleki Polgármesteri Hivatal díszpolgári  oklevéllel tünteti ki a piliscsabai id. Deli Árpádot és fiát, dr. Deli Árpádot.  Dr. Deli Árpád a Piliscsaba-Kézdiszárazpatak  testvérkapcsolat megálmodója, létrehozója és fenntartója.

2006. október 22-én az iskolakertben újabb ünnepre gyűl össze a falu lakossága. Az 1956-os Magyar Forradalom 50. évfordulójára emlékeznek és a helyi I-VIII osztályos iskola névadójának, Opra Benedek tanár úrnak állítanak emléket a kopjafaavatással egybekötött rendezvényen.


alt
alt

2007-ben Biró Levente Tibor tanár úr elkészíti és kiadja a jelen honlap alapját is képező monográfiát.


2007. augusztus 17-20.  A Háromszéki Magyarok Világtalálkozója nálunk is,  mint valamennyi háromszéki településen mozgósítja a székely népet, Szent Istvánra emlékezik a falu.

A gazdag program része a Márton Áron keresztény és nemzeti szellemiségéről szóló előadás,  - amelynek megteremtése és követése nemcsak nálunk, hanem a Kárpát-medence valamennyi magyar településén a következő évek legnagyobbb feladata.


Márton Áron szobra a hajdani Pótsa kúria előtt2009. augusztus: Kapuavatás és Szent István nap2009. október 23.


alt

Október 23-án,  az ünnepi tanácsülésen Kézdiszárazpatak tanácsosa, Csurulya Ferenc megemlékezett Nemzeti Ünnepünkről és egy percet adóztak a hősök emlékének.


alt

Október 22-én este régóta várt vendégünk érkezett feleségével Kézdiszárazpatakra Piliscsabáról.  Kupcsok Lajos tanácsnok úr okt. 23-án találkozott Balogh Tibor polgármester úrral, Kézdiszentlélek Községi Tanácsával, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóival.


alt

Kupcsok úr elemezte a két település közti kapcsolatot. Elégedetlenségét fejezte ki, és igéretet tett, hogy a jövőben szorosabb együttműködést fog kiépíteni úgy gazdaságilag, mint kulturális téren (konkrét célokról nem volt említés)


alt

Az iskolában okt. 23-án megemlékeztünk Nemzeti Ünnepünkről és iskolánk névadójáról, néhai Ópra Benedek tanár úrról, akit 25 év szabadságvesztésre itéltek az eseményt követően. Tanulóinkkal megkoszorúztuk az emlékplakettet. Vártuk Kupcsok Lajos urat is, hogy a megemlékezésen meglátogatja iskolánkat.


alt

Virágot helyeztek el Ópra Benedek volt tanítványai és börtöntársai.

Lay Imre, volt brassói EMI-s rövid beszédet intézett a tanulókhoz, amelyben felelevenítette Ópra Benedek tanári és emberi nagyságát.


alt

Kupcsok úr délután Csurulya Ferenc társaságában  meglátogatta Bodó Imrét, Kézdiszárazpatak esperesét.


alt

Este 6 órakor részt vettünk a kézdivásárhelyi fáklyás felvonuláson. A felvonulás előtt avattuk fel Kézdivásárhelyen az 56-os áldozatok emlékművét, Vetró B. András alkotását.

Emlékmű a kézdiszéki ’56-os mártíroknak


alt

Köszönet Csurulya Józsefnek és családjának a szíves vendéglátásért.

Október 24-én Kupcsok úrék meglátogatták a környék látványosságait: Bálványos, Szent Anna-tó, Sepsiszentgyörgy, Rétyi-Nyír, Kovászna, Tusnád. Vasárnap, okt. 25-én reggel 9 órakor indultak haza.
Kupcsok Lajos beszámolója a Polgárban: Erdélyben, magyar földön, magyarok között

alt

Községháza Kézdiszentléleken