Schmitt Pál beszéde a Diplomáciai Testület fogadásán

Nyomtat2011. január 11-én Schmitt Pál Köztársasági Elnök Úr a Sándor Palotában fogadta a Magyarországra akkreditált  Nagykövetek Diplomáciai Testületének a tagjait és beszédet mondott előttük a hazánkra igaztalanul  és időzítetten zúdított, példátlanul aljas támadások megalaptalanságáról.

Nem hagyott kétséget az iránt, hogy a nemzeti-keresztény erők  hatalmas arányú választási győzelmével Magyarország, a magyar  nemzet süllyesztőbe küldte   az európai keresztény nemzetek szétroncsolására felesküdött erőket.

Ezzel ugyanúgy, mint 1956-ban követendő  példát mutat más nemzetek számára.

A beszéd után a Nagykövetek a megtámadott Magyarországgal való szolidaritásuk kifejezéseként elénekelték a Magyar Himnuszt.

*

Tisztelt Nuncius Úr!
Tisztelt Nagykövet Asszonyok és Nagykövet Urak!
Tisztelt Diplomáciai Testület!
Tisztelt Államtitkár Urak!


Őszinte örömömre szolgál, hogy köztársasági elnökké választásom óta immáron másodszorra találkozhatok Önökkel itt, a Sándor-palotában.

Legelőször is szeretném megköszönni Nuncius úr empatikus évkezdő szavait, és kedves buzdítását. Külön köszönöm az "új valóság" és "új atmoszféra" kifejezéseket, hisz valóban, nagyon más évet kezdünk, mint korábban bármikor. Magyarország hatalmas változásokon megy keresztül, de ezeket a változásokat most végre nem elszenvedi, hanem saját céljai, saját megerősödése érdekében maga alakítja.

Az alkalom most a beköszöntött új esztendő, amely minden ember életében a nekibuzdulás, az elhatározás és természetesen a jókívánságok időszaka. A tervezés, a vállalások számbavétele a saját életünkre, saját munkánkra vonatkozik. Jókívánságaink pedig a kapcsolatainknak szólnak: a közösségnek, a viszonyrendszernek, amelyben élünk, az embereknek, akikkel közös feladataink vannak.

Éppen ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy fogadhatom a hazámba akkreditált nagyköveteket - úgy, mint Magyarország kiváló partnereit, kapcsolatteremtő munkatársait, és megfogalmazhatom újévi köszöntésemet. Kérem Önöket, továbbítsák legjobb kívánságaimat államuk vezetőinek és polgárainak!

Örömömre szolgál, hogy az elmúlt időszakban 11 Budapestre akkreditált nagykövet megbízólevelét vehettem át, 4 nagykövetet fogadtam búcsúlátogatáson, és 19 kiutazó magyar nagykövetet neveztem ki.

Hölgyeim és Uraim!
Vállalásomnak megfelelően, tavaly a szomszédos országok közül már felkerestem ötöt, nevezetesen Ausztriát, Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és Ukrajnát; és további kettőbe, Szlovákiába és Szerbiába pedig a következő hetekben fogok ellátogatni.

Szeptemberben fogadott a Szentatya, találkozásunk erőt adott az előttem álló feladatok elvégzéséhez. Rómában alkalmam nyílt tanácskozni Giorgio Napolitano elnök úrral, novemberben pedig Budapesten fogadhattuk Danilo Türk szlovén államfőt.

További 22 ország államfőjével folytattam megbeszéléseket különféle alkalmakkor.

A kétoldalú kapcsolatokon túl, multilaterális fórumokon is részt vettem. Az ENSZ közgyűlésén globális ügyeket, illetve a Millenniumi Fejlesztési Célok végrehajtását értékeltük, a Visegrádi Négyek találkozóján pedig regionális kérdéseket vitattunk meg.

Az Európai Unió és Afrika közötti együttműködés területeit tekintettük át az EU-Afrika csúcstalálkozón - ahol a "Béke és Biztonság" panel bevezetőjeként elmondott beszédemben hangsúlyoztam, hogy a kontinens fejlődésének előfeltétele a béke és stabilitás, amelyért az ENSZ, az Európai Unió és az Afrikai Unió közösen vállal felelősséget.

Az EBESZ asztanai csúcsértekezletén is a biztonságpolitikai kérdések szerepeltek napirenden. Itt a legfontosabb eredmény a zárónyilatkozat elfogadása volt, amely konkrét cselekvési terv kidolgozására szólítja fel a tagállamokat, és amelynek célja, hogy szavatolja a térség biztonságát, ahogy mondani szoktuk - Vancouvertől Vlagyivosztokig.

Hölgyeim és Uraim!
Magyarországra 2011 első felében hatalmas kihívás vár. Hazám a napokban vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét. Fél éven át nem csak magunkért, de százmilliókért kell helytállnunk. A sors nagy munkát rótt ránk, de a magyarok éhesek a sikerre, és szívükön viselik a közösségi célokat, az erős Európa ügyét. Csak neki kell veselkedni.

Én különös kegyelmet látok abban, hogy épp most, súlyos nemzetközi dilemmák, sorsfordító kérdések közepette vesszük át az európai uniós elnökség váltórúdját. Hiszen ilyenkor van a legnagyobb szükség azokra a tulajdonságokra, amelyekkel hazám rendelkezik. Készek is vagyunk a közösség szolgálatába állítani nem mindennapi képességeinket. Nevezetesen azt, hogy a magyar nemzet mindig, minden körülmények között talpra tudott állni, újra tudta kezdeni.

Úgy is mondhatnám, hogy egy elnökségi állásinterjún Magyarország ritka vonzó életrajzot tudna benyújtani. Olyan fogalmakkal a rubrikákban, mint a kereszténység védőbástyája, és olyan tettekkel, mint 1956 hősi és 1989 vértelen forradalma. A magyarok sikerre vihetik a közösség ügyét.

Biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió a magyar félév végeztével megerősödve fog továbbmenni a megkezdett úton.

2011 első félévében Magyarország nemzetközi feladatait most elsősorban az uniós elnökség határozza meg. Aktív szerepvállalásom miatt az én külföldi útjaim és hazai találkozásaim is e misszió jegyében szerveződnek majd.

Ez a feladat azonban nem vonhatja el a figyelmet a világ többi részéről sem: elkötelezettek vagyunk szorosabbra fűzni kapcsolatainkat amerikai, ázsiai, közel-keleti, afrikai vagy éppen óceániai partnereinkkel.

Dolgozunk az Európa 2020 stratégia sikeréért. Biztosítani kívánjuk a nyugat-balkáni országok számára az európai perspektívát. Elsődleges jelentőségű számunkra a Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalás lezárása, illetve a többi, európai uniós tagságra pályázó ország jövője. Kívánatosnak tartom, hogy a balkáni térség csatlakozási folyamata egy tiszta, világos menetrendet kapjon, ahol minden érintett ország egyértelmű jelzést kaphat, hogy mire számíthat.

Emellett, minden erőnkkel támogatni fogjuk Románia és Bulgária kapcsolódását a schengeni övezethez. Májusban pedig Keleti Partnerség csúcstalálkozót rendezünk Budapesten, hogy előmozdítsuk az Unió, illetve Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Georgia, Örményország és Azerbajdzsán együttműködését. Erről a találkozóról Viktor Janukovics ukrán elnökkel személyesen is volt módom eszmét cserélni.

Az EU 2020 közös célkitűzései mellett már többször beszéltem arról, hogy elnökségünk során elő kívánjuk mozdítani az EU Roma-stratégiáját, és fontos feladat vár ránk a Duna Régió Stratégiájának végrehajtásában is, amely a Dunamenti országok együttműködését hivatott elősegíteni.

Sokat remélünk ettől a hat hónaptól, és sokat dolgozunk is érte.

Hölgyeim és Uraim!

Magyarországra az Európai Unió soros elnöki tisztségétől függetlenül is nagy kihívások várnak 2011-ben. A törvényalkotás, amely az elmúlt félévben is komoly feladatot jelentett a hivatalomnak, várhatóan az eddigiekhez hasonló ütemben folytatódik. 2010-ben több mint száz, az Országgyűlés által felterjesztett törvényt aláírtam, mivel hivatalom ezek mindegyikét alkotmányosnak találta.

Természetesen, hozzám is eljutott néhány törvényt kifogásoló nemzetközi sajtóvisszhang. Ezzel kapcsolatban csak annyit kívánok mondani, amit néhány napja már a brüsszeli tudósítónak is elmondtam:

Biztosíthatom Önöket, hogy Magyarország demokratikus jogállam, ahol a szabadságjogok maradéktalanul érvényesülnek. Hazánk minden cselekedetét a közös európai mércéhez méri. Így, amennyiben a törvény szövege ennek nem felelne meg, nyitottak vagyunk annak átgondolására.  Magyarországon sajtószabadság van! Teljes és maradéktalan. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy harcos címlapos támadásokban lehet egyet nem érteni a kormány törekvéseivel vagy éppen a médiatörvénnyel.

Őszintén remélem, hogy az alig pár napja életbe lépett törvény bizonyítani fog. Lássuk a gyakorlatot, és akkor követeljünk változtatásokat, ha azt a tapasztalatok indokolják.

Hölgyeim és Uraim!

Nuncius úr is utalt rá, hogy Chopin nemzetközi ünneplése után Liszt Ferencnek szenteljük 2011-et, és ez számunkra különösen szépre, büszkére, dallamosra hangolja az évet. Ők ketten, Liszt és Chopin, egymást jól ismerő szellemi társak, kiváló barátok voltak: éppúgy, miként nemzeteik, melyek idén az uniós elnökség stafétabotját fogják egymásnak átadni. Magyarország után ugyanis Lengyelországra vár e fontos feladat. Őszintén bízom benne, hogy helyt fogunk állni, és ebben számítunk a nemzetközi közvélemény és az Önök országainak támogatására.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Önöknek, hogy elfogadták meghívásomat a Chopin-év zárásaként, és a Liszt-év nyitányaként rendezett adventi koncertre, és külön kifejezem hálámat a Lengyel Nagykövetség és Kulturális Intézet kiváló együttműködéséért.

Liszt gyökere, indíttatása, mélysége magyar, de zenéjének gazdagsága, küldetése nemzetközi. S mi jó szívvel osztozunk rajta a világgal - például azon a koncertsorozaton, melynek madridi, londoni, brüsszeli és római állomásain magam is részt veszek majd.

Hölgyeim és Uraim!

Végezetül, kérem, engedjék meg, hogy felelősségteljes diplomáciai munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánjak. Mint volt nagykövet, tisztában vagyok vele, hogy az Önök munkája egy küldetés, amellyel hidat képeznek Magyarország és az Önök által képviselt, és számunkra fontos és nagyszerű országok között.

Engedjék meg, hogy beszédem végén, Magyarországnak is kívánjak valamit: nem állhatom meg, hogy Önök előtt is elmondjam, hogy az elmúlt évben próbára tett bennünket a Teremtő. Őszintén bízom benne, hogy a rendkívüli árvíz és belvíz, majd az iszap-katasztrófa után egy nyugodt, békés építkezést lehetővé tevő esztendő következik.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

*