Kézdiszárazpatak

honlapja

 • Betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • Betűméret csökkentése


Székelyföld védelme

Email Nyomtat
Székelyföldön át akarják rajzolnia közigazgatási határokat


Hargita és Kovászna megyét szét akarják szaggatni, és úgy csatolni román megyékhez, hogy a magyarság mindenütt számbeli kisebbségbe kerüljön.

A székelyek az RMDSZ és a magyar kormány kiállását, teljes székely-magyar ÖSSZEFOGÁST, kemény tiltakozást várnak."Székelyföld önkormányzataihoz!


Tisztelt Elnök Urak!
Tisztelt megyei és helyi önkormányzati képviselők!
Tisztelt Polgármester Urak!

Románia miniszterelnöke kifejezte azt a szándékát, hogy Kovászna és Hargita megyét, az ott élők akaratának semmibevételével, elszakítva Marosszéktől olyan fejlesztési régiókba sorolja be a román hatalom, amely nem felel meg a helyi közösség érdekeinek és hagyományainak, de ellentétesek Románia nemzetközi kötelezettségvállalásaival is.

A Székely Nemzeti Tanács 2009 januárjában azzal a kifejezett szándékkal kezdeményezte a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés összehívását, illetve létrehozását állandó intézményként, hogy az elébe menjen a közigazgatási átalakításnak, és ne engedje meg, hogy Székelyföldet szétdarabolják, és idegen, más kultúrájú régiókba olvasszák.

Sok magyar közszereplő, sok önkormányzati képviselő nem értette meg a lépés fontosságát, így a Székelyföld területi egységére vonatkozó elvi nyilatkozatot a másfélezer önkormányzati képviselőből csak négyszázan támogatták. Ezt a román miniszterelnök a gyengeség jeleként, a székelyek közötti konszenzus hiányaként értelmezhette, és ma messzebb mer elmenni a magyarellenességben, mint Nicolae Ceausescu az 1968-as közigazgatási reform idején.

Arra kérjük önöket, arra kérjük ezúton Kovászna és Hargita megye önkormányzatát, és a marosszéki helyi önkormányzatokat, hogy határozottan lépjenek fel választóik érdekeinek védelmében, lépjenek fel a központi hatalom jogsértő tervezete ellen, és akadályozzák meg annak kivitelezését a rendelkezésükre álló eszközökkel.

Elvi nyilatkozatban, tanácsülésen ítéljék el a miniszterelnök Székelyföld feldarabolására vonatkozó kijelentését, helyezzék kilátásba az együttműködés megtagadását a román kormánnyal amennyiben az nem áll el a jogsértő tervtől, készítsék fel a két megye lakosságát a tömeges tiltakozásra.

A megyei és helyi önkormányzatok joga és lehetősége, hogy népszavazáson kérjék ki a helyi lakosság véleményét, a helyi lakosság joga és lehetősége, hogy népszavazáson mondjon véleményt akar-e a kormány tervének megfelelő régióhoz tartozni. 

Kérjük önöket, hogy tanácsi határozattal csatlakozzanak a Székelyudvarhelyi Önkormányzati Nagygyűlésen elfogadott, Székelyföld egységére vonatkozó elvi nyilatkozathoz, és követeljék, hogy a régiók kialakítása során a román kormány vegye figyelembe a helyi közösség akaratát, és tartsa tiszteletbe Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait.


A felhíváshoz függelékben csatoljuk a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésnek Székelyföld egységére vonatkozó nyilatkozatát.


Marosvásárhely 2010. június 28.

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke"Mit kíván a Székely Nemzet?


 1. 1. Független Székely Köztársaságot!
 2. 2. Alkotmányozó Székely Nemzetgyűlés azonnali összehívását!
 3. 3. Független székely kormányt, országgyűlést és bíróságokat!
 4. 4. Székely nemzetőrséget és rendőrséget!
 5. 5. Több mint ezer éves demokratikus hagyományainkra, a székely székekre épülő társadalmi és gazdasági életet!
 6. 6. Románia ismerje el, hogy a székely nemzetnek éppen annyi joga van az önrendelkezéshez, mint a románnak: a román kormány – tiszteletben tartva a népek elidegeníthetetlen önrendelkezési jogát - , ismerje el a független Székely Köztársaság szuverenitását!
 7. 7. Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy gyakorolja védőhatalmi feladatait a független Székely Köztársaság érdekében!
 8. 8. Felhívunk minden magyart – a Kárpát-medencében és az emigrációban -, hogy támogassa ügyünket!
 9. 9. Felszólítjuk az ENSZ-t, az Európai Tanácsot és az Európai Uniót, hogy ismerje el a székely nemzet békésen kinyilvánított önrendelkezési jogát – hasonlóan a koszovói albánok fegyverrel kivívott önrendelkezési jogához!
 10. 10. Felszólítjuk a nagyhatalmakat, hogy ne akadályozzák meg a székely nemzet békésen kinyilvánított önrendelkezési jogának érvényesülését!
 11. 11. Felhívjuk a világ szabadságszerető államait, hogy ismerjék el a független és békeszerető Székely Köztársaság szuverenitását!
 12. 12. Felhívunk minden román demokratát, hogy álljon ki a székely nemzet szabadságjogai mellett!

„NEM LEHET SZABAD AZ A NÉP, MELY MÁS NEMZETEKET ELNYOM!”A függetlenség jogos nemzeti követeléséhez képest jelenleg csak autonómiát kér a székely nemzet:


2010. 07. 01. Autonómiát akarunk! - interjú Izsák Balázzsal, az SzNT elnökével

A 2003-ban megalakult Székely Nemzeti Tanács előfutára lehet a 140 település küldötteiből álló Székely Nemzeti Parlamentnek.

A tanács autonómiát követel, amely önálló oktatást, adópolitikát, környezet- és rendvédelmet jelentene. Az SzNT elnöke, Izsák Balázs a Magyar Televíziónak nyilatkozott arról, hol tart ma a székelyföldi autonómia ügye.

Interjú a Székely Nemzeti Tanács elnökével, Izsák Balázzsal, amely a MTV  Ma reggel című adásában hangzott el.